Harvey Ruvin - Clerk of the Courts - Miami-Dade County, Florida

Pou Kontakte Biwo Grefye a

Imel kòmantè nou yo oswa sijesyon nou yo 

"Dapre Lwa Florid, adrès imel se rejis piblik. Si w pa vle yo devwale adrès imel w pou reponn a  yon demann rejis piblik, pa voye lapòs elektwonik bay biwo sa-a. Pito w kontakte biwo sa-a pa telefòn oswa alekri".

Miami-Dade County Clerk's Office Directory

Child Support/Alimony Office
601 NW 1st Court
Miami, Florida 33136
305-275-1122

Civil Court Office
73 W. Flagler Street
Miami, Florida 33130
305-275-1155

Clerk of the Board Office
111 NW First Street
Miami, Florida 33128
305-375-5126

Code Enforcement Office
111 NW First Street
Miami, Florida 33128
305-375-2333

County Recorder Office
22 NW First Street
Miami, Florida 33128
305-275-1155

Criminal Court Office
1351 NW 12th Street
Miami, Florida 33125
305-275-1155

Domestic Violence Office
175 NW First Avenue
Miami, Florida 33128
305-275-1155

Family Court Office
175 NW First Avenue
Miami, Florida 33128
305-275-1155

Jury Pool(Civil)
Miami-Dade County Courthouse
73 W Flagler Street, Room 200
Miami, Florida 33130
786-828-5879

Jury Pool(Criminal)
Richard E. Gerstein Justice Building
1351 NW 12th Street, Room 700
Miami, Florida 33125
786-828-5879

Juvenile Court Office
155 N.W. 3 Street
Miami, Florida 33128
305-275-1155

Marriage License Bureau
601 NW 1 Court
Miami, Florida 33136
305-275-1155

Parking Violations Bureau
22 NW First Street
Miami, Florida 33128
305-275-1133

Probate Court Office
73 W. Flagler Street
Miami, Florida 33130
305-275-1155

Traffic & Misdemeanor Office
1351 NW 12th Street
Miami, Florida 33125
305-275-1111(Traffic)
305-275-1155(Misd)

Value Adjustment Board Office
111 NW First Street
Miami, Florida 33128
305-375-5641