Harvey Ruvin - Clerk of the Courts - Miami-Dade County, Florida

Tribinal Distrik

Pou fasilite sitwayen yo nan Konte Miami-Dade, Biwo Grefye an genyen senk (5) lokal Tribinal Distrik foul sèvis, de (2) biwo sèvis limite ak Santral Biwo Lisans Maryaj la anba lavil Miami.

 

Lokal Tribinal Distrik sa yo ki ofri foul sèvis bay aksè nan tribinal yo nan domèn yo tankou Lisans MaryajSivilSikilasyon, Asiz Kriminèl Konte, Pakin and Divòs Non-Konteste. Genyen ladan yo ki ofri odyans tribinal ak depoze ka Vyolans Familyal.