Harvey Ruvin - Clerk of the Courts - Miami-Dade County, Florida

Stephen P. Clark Center

Adrès
111 NW First Street
Miami, Florida 33128    Kat Jewografik

Lè yo
Lendi - vandredi
9 a.m. - 4 p.m.

Biwo yo
Clerk of the Board
(Grefye Asanble), Suite 17-202
Telefòn: 305-375-5126

Code Enforcement
(Ranfòsman Kòd), Suite 1750
Telefòn: 305-676-0977

Value Adjustment Board
(Komite Ajisteman Valè), Suite 1720
Telefòn: 305-375-5641

Sèvis yo
Grefye Asanble Komisyonè Konte

Peman Ranfòsman Kòd

Komite Ajisteman Valè

Kote pou Pake
Pakin

Transpò Piblik
Jwenn pakou transpò piblik yo sou
Trip Planner