Harvey Ruvin - Clerk of the Courts - Miami-Dade County, Florida

Juvenile Justice Center

Adrès
155 N.W. 3 Street
Suite 3318
Miami, Florida 33128   Kat Jewografik

Nimewo telefòn
305-275-1155

Lè yo
Lendi - vandredi
9 a.m. - 4 p.m.

Sèvis yo
Tribinal Jivenil

Kote pou Pake
Pakin

Transpò Piblik
Jwenn pakou transpò piblik yo sou
Trip Planner