Harvey Ruvin - Clerk of the Courts - Miami-Dade County, Florida

Overtown Villiage South Building

Adrès:
601 NW 1 Court
Miami, Florida 33136 Kat Jewografik

Lè yo:
Lendi - vandredi
9 a.m. - 4 p.m.

Biwo yo:
Pansyon Alimantè Timoun /Pansyon Alimantè, 16 Floor

Lisans Maryaj , Suite 1900

Peman pou Restitisyon ak pou “lien” Defansè Piblik, Suite 1942

Sèvis yo:
Lisans Maryaj ak Seremoni yo
Tit-Taks yo ak Lavant Poze-Sezi yo

Kote pou Pake:
Pakin

Transpò Piblik:
Jwenn pakou transpò piblik yo sou
Trip Planner