Harvey Ruvin - Clerk of the Courts - Miami-Dade County, Florida

South Dade Justice Center

Adrès
10710 SW 211th Street,
Suite #1200
Miami, Florida 33189    Kat Jewografik

Lè yo
LLendi - vandredi
9 a.m. - 4 p.m.

Biwo yo
Domestic Violence
Intake Location

Suite #1200

Sèvis yo

Depoze nouvo ka yo:

Sivil Konte ak Awondisman

Asiyasyon Premyè Enstans,

Degèpisman Pwopriyetè ak Lokatè

Tribinal Koze Familyal

Divòs yo

Manda Sivil yo ak Manda Konparisyon

Peman Ranfòsman Kòd

Deklarasyon Domisil

Odyans Tribinal Distrik

Plent Vyolans Familyal, lòd ret kanpe lwen

Lisans Maryaj  ak Seremoni yo

Vyolasyon Sikilasyon ak Paking

Kote pou Pake
Paking gratis nan bilding la

Transpò Piblik
Jwenn pakou transpò piblik yo sou
Trip Planner