Harvey Ruvin - Clerk of the Courts - Miami-Dade County, Florida

Sévis Enténét yo

Nan Sèvis grefye sou entènèt la wap kapab aksede yon varyete enfòmasyon ki retni pa Biwo Grefye a. Se dè sèvis debaz sou entènèt la (frè pou peye).

 


 

Enskri oswa ouvè yon sesyon (“Login”) kounye-a pou:

      •   Jwenn aksè a chwa avanse ki sou lis anba la yo nan sistèm entènèt Grefye-a:

          o  Sistèm anliy pou Tribinal Sivil/Fanmi/Siksesyon
          o   Rechèch Dosye Ofisyèl Achivis Konte a
          o   Sikilasyon

      •   Achte inite pou w kapab fè Rechèch Avanse pou Dosye Ofisyèl nan Aplikasyon pou Rechèch Dosye Ofisyèl Achivis               Konte-a. Inite yo dedwi otomatikman sou kont ou pandan w’ap fè Rechèch Avanse pou Dosye Ofisyèl yo,    

  • Bookmark ka kriminel pou gen aksè fasil ak pèmèt notifikasyon 
    sou dènye enfòmasyon ka.

    •   Ouvè yon sesyon pou w kapab jere pwofil kont ou ak tcheke balans sou kantite init w yo.

 


 

Komèsyal Sèvis Done

Pou kliyan komèsyal nan done yo konsève pa Biwo Grefye a, ou ka connexion ou anrejistre pou yo sèvi ak Otomatik programatik entèrfas (APIs) oswa nan download dosye done èstime mete ajou sou yon baz chak jou, chak semèn oswa chak mwa. Sèvis sa yo frè ki baze sou epi mande pou pre-enskripsyon an.