Harvey Ruvin - Clerk of the Courts - Miami-Dade County, Florida

Jou Ferye Konte

Men lis jou ferye obzève ofisyèlman pa gouvènman Konte Miami-Dade.

Jou Ferye Konte (2018):

Joudlan - 1 Janvye

Jou Martin Luther King's Birthday - 15 Janvye

Jou President's Day - 19 Fevriye

Jou Memorial Day - 28 Me

Jou Independence Day - 4 Jiyè

Jou Labor Day - 3 Septanm

Jou Columbus Day - 8 Oktòb

Jou Veterans Day - 12 Novanm

Jou Thanksgiving Day - 22 Novanm

Vandredi Apre Thanksgiving - 23 Novanm

Joudenwèl - 25 Desanm